Stamgroepen

Dagopvang
Op het kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in twee groepen. Op iedere groep zijn voldoende groepsleidsters per dag aanwezig. De kinderen verblijven in een ruimte die is afgestemd op de leeftijd en de individuele behoefte van het kind. Aan de kinderen worden gerichte activiteiten aangeboden en er is voldoende spelmateriaal voor iedere leeftijdsfase aanwezig op iedere groep. Ook werkt Kids Village met VVE (voor- en vroegschoolse opvang). Wij hebben gekozen voor de Uk en Puk methode. Dagelijks worden er op een baby- en peutergroep activiteiten gedaan om de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind te stimuleren. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een verticale en een horizontale groep.

Verticale groep “de Hummeltjes” (0 tot 4 jarige)

 

 

 

 

 

 

Horizontale groep “de Vriendjes” (2 tot 4 jaar)

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die op deze vorm van opvang verblijven hebben behoefte aan ongestructureerde vrije tijd. Tijd die ze zelf vorm willen geven. Als kinderdagverblijf vinden wij het dan ook belangrijk dat er voor de kinderen een huiselijke sfeer heerst.
Foto toevoegen
De kinderen worden op verzoek van u als ouder ’s-morgens naar de basisschool gebracht en ’s-middags van de basisschool gehaald en naar de opvanglocatie gebracht.
Bovenstaande word door de PM ers zelf gedaan
Uiteraard doen wij dit via de veiligheidsrichtlijnen en bijpassende inzittende verzekering.