Oudercommissie

Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat Kids Village weet wat er bij de ouders leeft. Wij vinden het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van uw bevindingen over de kinderopvang bij Kids Village. Daarom hebben wij een oudercommissie. In deze folder informeren wij u graag over de oudercommissie van kinderdagverblijf Kids Village.

Wat is een oudercommissie?


De oudercommissie bestaat uit ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld en gekozen zijn door de overige ouders. De oudercommissievertegenwoordigt de ouders en behartigt diens belangen en die van de kinderen.

Wat doet de oudercommissie?


De oudercommissie communiceert met de manager van Kids Village en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het is de taak van de oudercommissie om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken bij Kids Village. Tijdens de bijeenkomsten worden zaken die hierop betrekking hebben met de manager besproken.

Samenstelling oudercommissie


Voor de samenstelling van de oudercommissie streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders uit de verschillende groepen. Dat houdt in: tenminste één ouder met een kind in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar, één ouder met een kind van 2 tot 4 jaar, en één BSO-ouder. Wij willen graag eens in de zes à acht weken bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de locatie van Kids Village. De gesprekspartner van de oudercommissie is hierbij de manager van Kids Village.

Rechten van de oudercommissie:
Het formeel adviesrecht betreft het recht advies te geven. De manager mag dat advies alleen met gegronde redenen naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, een ingrijpende verbouwing of bij een belangrijke wijziging in de organisatie.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u lid worden van de oudercommissie? Neem contact op met de manager van Kids Village en meld u aan.
U kunt ook een e-mail sturen naar oudercommissie@kdvkidsvillage.nl

Aanmelden