Beleidsvoering

Hieronder zijn het Pedagogisch Beleidsplan en het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid in te zien. U kunt hierin terug vinden hoe wij ons dagelijks handelen vorm geven en waarom. Daarnaast staat in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid hoe wij omgaan met mogelijke risico’s binnen het werkveld en hoe wij deze zo goed mogelijk proberen te beperken.

Pedagogisch Beleidsplan

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid