Visie

Wij zijn een knus, kleinschalig en huiselijk kinderdagverblijf. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Kinderen ontwikkelen zich in zijn of haar eigen tempo. Kwaliteit, vertrouwen en veiligheid staat bij ons voorop. Zowel bij de inrichting van ons kinderdagverblijf als bij het bepalen van ons beleid is dit het uitgangspunt.

Kids Village vindt dat kinderopvang veel meer is dan alleen het opvangen en verzorgen van kinderen. Wij bieden een omgeving waarin kinderen kunnen spelen en leren. Daarnaast wordt het kind gestimuleerd op alle ontwikkelingsgebieden. Het aanbieden van de juiste activiteiten en materialen is hierbij van groot belang. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de ontwikkelingsfase van het kind en de persoonlijke behoefte. Onze pedagogisch medewerkers hebben binnen het kinderdagverblijf een centrale en belangrijke rol. Zij hebben uiteraard de vereiste scholing gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold en getraind.

Kortom, Kids Village staat voor een veilige en vertrouwde omgeving met voldoende uitdaging en leermomenten maar ook ruimte voor zorgeloos spelen en bewegen. Dit onder begeleiding van gekwalificeerde en zorgzame medewerkers die zorgen voor een positieve sfeer. In samenspraak en overleg met ouders zorgen wij er iedere dag voor dat kinderen niet alleen worden opgevangen maar ook daadwerkelijk een tweede thuisgevoel bij Kids Village.